Erityisopettajien näkemyksiä ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kehittämisestä

Julkaisussa: Erityisen hyvä tuki ja ohjaus – oppijan oikeus, opettajan taito
Tekijä: Kaikkonen, Leena
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 79956
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2022
ISSN: 1795-424X
Emojulkaisun nimi: Erityisen hyvä tuki ja ohjaus – oppijan oikeus, opettajan taito
Numero: 2
Sivunumerot: 71 - 89
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaikkonen, Leena - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Sarja: HAMKin e-julkaisuja
Aiheet:
Linkit: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-836-7
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu