Lukion ja ammattikorkeakoulun yhteistyö innostaa yrittämään

Julkaisussa: 13. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2–3. Marraskuuta 2019, Helsingissä
Tekijä: Asteljoki, Sari
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
JUFO-ID: 95909876
Julkaisija: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2342-2939
Emojulkaisun nimi: 13. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2–3. Marraskuuta 2019, Helsingissä
Numero: 12
Sivunumerot: 268 - 277
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Asteljoki, Sari - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Yrittäjyys ja myynti
Sarja: Haaga-Helian julkaisut
Linkit: https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/yrittaajyyskasvatus.pdf?userLang=fi
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Yrittäjyys ja myynti