Pitää osata johtaa itseään, ennen kuin voi johtaa muita

Tekijä: Hietalahti, Pauliina
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1799-7917
Numero: 2
Sivunumerot: 10 - 11
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hietalahti - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hallintoyksikkö
Pauliina - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hallintoyksikkö
Sarja: Jamk.fi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti
Linkit: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2016-oppimisen-ydinta-etsimassa.pdf
http://www.jamk.fi/fi/tietoa-jamkista/materiaalit/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hallintoyksikkö