Defining Critical Drivers of Life-Long Education In Europe

Julkaisussa: European Commission
Tekijät: Veli-Matti Kauppinen, Jari Kaivo-oja, Samuli Aho
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisija: European Commission
Julkaisuvuosi: 2011
Emojulkaisun nimi: European Commission
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaivo-oja, Jari Roy Lee - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Aho, Markko Samuli - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Linkit: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f2z0-pOvCNYJ:foresight.jrc.ec.europa.eu/fta_2011/documents/download/BRIEFS/KauppinenKaivo-ojaAho.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk≷=fi
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus