Erään keskeisen tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon ja seurantamittarin lähtökohdat: Yhteenveto BKT:n käsitteellisestä ja teoreettisesta kritiikistä.

Julkaisussa: Finland Futures Research Centre
Tekijät: Jukka Hoffr\303\251n, Jari Kaivo-oja, Samuli Aho
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Finland Futures Research Centre
Julkaisuvuosi: 2011
ISSN: 1797-1322
Emojulkaisun nimi: Finland Futures Research Centre
Sivunumerot: 1 - 29
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaivo-oja, Jari Roy Lee - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Aho, Markko Samuli - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Linkit: https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4k-WDlfrLAhWLXCwKHZaWDAgQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.utu.fi%2Ffi%2Fyksikot%2Fffrc%2Fjulkaisut%2Fe-tutu%2FDocuments%2FeTutu_2011_6.pdf&usg=AFQjCNHL5w8vRH5_2ywZ36Km4tJU1CUcfQ
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus