Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset

Tekijät: Jokinen, Hannu; Taajamo, Matti; Miettinen, Maarit; Weissmann, Kirsti; Honkimäki, Sanna; Valkonen, Sakari; Välijärvi, Jouni
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Julkaisija: Jyväskkylän yliopisto
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1456-5153
Numero: 50
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Weissmann, Kirsti - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Miettinen, Maarit - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Sarja: Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita
Linkit: https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2013/g050.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu