Mapping music and well-being in the Finnish context through music practitioners' work and educational views

Tekijät: Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria; Koivisto, Taru-Anneli
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2489-821X
Numero: 8.4.2019
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Taideakatemia/Master School
Sarja: Talk-verkkolehti
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019100932111
https://talk.turkuamk.fi/hyve/mapping-music-and-well-being-in-the-finnish-context-through-music-practitioners-work-and-educational-views/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Taideakatemia