The Evolvement of an Online Learning Network of Experts

Tekijät: Scheinin, Minna; Kantola, Mauri
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 75616
Julkaisija: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1799-6848
Numero: 3/2018
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kantola, Mauri - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen
Scheinin, Minna - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen
Sarja: AMK-lehti/UAS journal
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903294007
https://uasjournal.fi/in-english/online-learning-network-of-experts/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen