49th R3Nordic Symposium : Cleanroom Technology, Contamination Control and Cleaning : Proceedings : Naantali Spa, Naantali, Finland, May 22-23, 2018

Tekijät: Wirtanen, Gun; Pärssinen, Raimo
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D6 Toimitettu ammatillinen teos
JUFO-ID: 76820
Julkaisija: Turku University of Applied Sciences
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1459-7764
Numero: 245
Tieteenala: Tekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Pärssinen, Raimo - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Sarja: Reports from Turku University of Applied Sciences
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166746.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka