Vesinäytteenoton laatua kehittämässä

Tekijä: Huhta, Arto
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2489-821X
Numero: 22.04.2018
Tieteenala: Tekniikka
Ympäristötekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Huhta, Arto - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Rakentaminen, ympäristö ja energia
Sarja: Talk-lehti
Linkit: https://talk.turkuamk.fi/tekniikka/vesinaytteenoton-laatua-kehittamassa/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Rakentaminen, ympäristö ja energia