Aaria kiinalaisittain

Tekijä: Arvio, Jussi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
JUFO-ID: 71744793
Julkaisija: Fokus Media Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1796-6507
Numero: 3/2018
Sivunumerot: 49 - 53
Tieteenala: Tekniikka
Muu tekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Arvio, Jussi - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Taideakatemia, yht.
Sarja: HIfimaailma
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Taideakatemia, yht.