4YAMK-verkoston kokemuksia verkko-opetuksen järjestämisestä

Tekijät: Raitio, Katja; Ellilä, Heikki; Tuliniemi, Eija; Kilkku, Nina
Tekijöiden määrä: 4
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 75616
Julkaisija: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1799-6848
Numero: 1/2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ellilä, Heikki - Turun ammattikorkeakoulu, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK
Sarja: AMK-lehti = UAS journal : Journal of Finnish Universities of Applied Sciences
Linkit: https://uasjournal.fi/1-2017/4yamk-verkoston-kokemuksia-verkko-opetuksen-jarjestamisesta/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK