Hyvinvoinnin ja ohjauksen viisaiden käytäntöjen etsimistä

Tekijä: Kangastie, Helena
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Lapin ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
Numero: 8.8.2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kangastie, Helena - Lapin ammattikorkeakoulu, Yhteiset toiminnot
Sarja: Pohjoisen tekijät - Lapin AMKin blogi
Aiheet:
Linkit: http://www.lapinamk.fi/blogs/Hyvinvoinnin-ja-ohjauksen-viisaiden-kaytantojen-etsimista/xvuzyjbs/874380bd-789e-44fe-9f12-60f5bacbc879
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin ammattikorkeakoulu, Yhteiset toiminnot