Vessakäynti sai festivaalikävijät pohtimaan globaalivastuuta

Tekijä: Malve-Ahlroth, Sara
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 2242-1726
Numero: 3/2016
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Malve-Ahlroth, Sara - Turun ammattikorkeakoulu, Rakentaminen, ympäristö ja energia
Sarja: Aurinkolaiva - the Sun Ship
Linkit: http://aurinkolaiva.turkuamk.fi/fi/198/vessakaynti-sai-festivaalikavijat-pohtimaan-globaalivastuuta/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Rakentaminen, ympäristö ja energia