Medication competence of nursing students in Finland

Tekijä: Sulosaari. Virpi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sulosaari, Virpi - Turun ammattikorkeakoulu, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK
Sulosaari, Virpi - Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6501-4
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Turun ammattikorkeakoulu, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK