The Kever e-journal in Finnish Practical Oriented Higher Education 2002 2009

Tekijät: Kantola, Mauri; Friman, Mervi
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
JUFO-ID: 79965
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1646-8848
Numero: 10
Sivunumerot: 41 - 62
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Friman, Mervi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kantola, Mauri - Turun ammattikorkeakoulu
Sarja: Egitânia Sciencia
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK, yhteiset palvelut