10 vuotta PBL -opetussuunnitelman toteuttamista : hoitotyön opettajien näkemyksiä

Julkaisussa: Sitkeästi reilut 10 vuotta onglmaperustaista oppimista hoitotyön koulutusohjelmassa
Tekijä: Tuomi, Jouni
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 76819
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1456-002X
Emojulkaisun nimi: Sitkeästi reilut 10 vuotta onglmaperustaista oppimista hoitotyön koulutusohjelmassa
Sivunumerot: 121 - 138
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Sarja: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 76
Linkit: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/76-10-vuotta-ongelmaperustaista-oppimista-hoitotyon-koulutusohjelmassa.pdf