Tarkkuutta taide- ja hyvinvointitutkimukseen käsitteiden käyttöön

Tekijä: Jaatinen, Päivi-Maria
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisija: Taidehistorian seura
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 2242-0665
Volyymi: 2015
Numero: 4
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kuvataide ja muotoilu
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jaatinen, Päivi-Maria - Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Sarja: Tahiti: taidehistoria tieteenä
Aiheet:
Linkit: http://tahiti.fi/04-2015/vaitokset/tarkkuutta-taide-ja-hyvinvointitutkimukseen-kasitteiden-kayttoon/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos