Positioning report: Analysis of the current shipping industry structure and a vision for a renewed shipping industry ecosystem

Tekijät: Magnus Gustaffson; Anastasia Tsvetkova; Maria Ivanova-Gongne; Anu Keltaniemi; Tomi Nokelainen; Victor Sifontes Herrera
Tekijöiden määrä: 6
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisuvuosi: 2015
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tsvetkova, Anastasia - Åbo Akademi, Process- och systemteknik
Keltaniemi, Anu - Åbo Akademi, Process- och systemteknik
Gustafsson, Magnus - Åbo Akademi, Process- och systemteknik
Ivanova-Gongne, Maria - Åbo Akademi, Process- och systemteknik
Nokelainen, Tomi - Åbo Akademi, Process- och systemteknik
Sifontes Herrera, Victor - Åbo Akademi, Process- och systemteknik
Organisaation sisäinen affiliaatio: Åbo Akademi, Process- och systemteknik